Menu

Podle akcí

Naše akce rss

MLoK

MLoKMotivační Lesní Kurz určený roverům a rangers, kteří složili čekatelskou zkoušku a působí u oddílů. Cílem kurzu je povzbudit mladé vedoucí v jejich činnosti, dodat jim inspiraci, dát jim prostor k dalšímu rozvoji a to vše zabalit do zábavné formy, při která se účastníci budou cítit přijemně a budou mít možnost dobít baterky. Kurz se koná jednou za dva roky vždy v lichý ročník a skládá se z jarního víkendu a letního běhu.

Autor: Čert  •  Vydáno: 17.2.2013 0:18  •  Přečteno: 1327x

Netopýr

NetopýrČekatelský a Vůdcovský lesní kurz Netopýr má dlouhou tradici, skládá se z jarního víkendu, někdy pořádáme předletní víkend, letního běhu a pro vůdce z podzimních zkoušek. Nyní se koná každý druhý rok v sudé ročníky (střídá se s mlokem). Netopýr připravuje své frekventanty na funkci vedoucího oddílu pomocí stezky kurzu, kde jsou vyjmenovány všechny úkoly, které musí frekventant splnit. Velkou část úkolů plní frekventanti doma ve svém domovském oddíle a s instruktory kurzu následně konzultují a formují nabyté zkušenosti. Díky stezce mají frekventatnti dobrý přehled, jak daleko jsou k vysněné kvalifikaci.

Autor: Čert  •  Vydáno: 17.2.2013 0:55  •  Přečteno: 796x

Polární Žirafa

Polární ŽirafaŽirafa je setkání rádců ve věku 13 až 16 let (ale i starších) z ústeckého kraje, kteří se aktivně podílí na vedení skautských družin a již absolvovali RK. Žirafa je příležitost pro rádce setkat se s podobně založenými lidmi, pokecat, vyblbnout se, doplnit baterky. Ale i nabrat inspiraci, oddechnout si a seznámit se s novými lidmi.
Proč polární? Žirafa se koná vždy v termínu pololetních prázdnin, kdy je zima. Navíc polární žirafa je akce ústeckého kraje, který je nejsevernější v ČR.

Autor: Čert  •  Vydáno: 20.2.2013 13:51  •  Přečteno: 913x

Víkendové vůdcovské zkoušky

Víkendové vůdcovské zkoušky jsme původně pořádali pro potřebu Ústeckého kraje, vzhledem k tomu, že se od pouhého přezkoušení upouští, registrujeme zvýšený zájem o zkoušky ze všech koutů republiky. Naše víkendová zkouška je určena především činovníkům, kteří již nemají možnost zúčastnit se letního vůdcovského kurzu.
Víkendové vůdcovské zkoušky ovšem nejsou jen pouhým přezkoušením, kdy "se frekventant nabifluje hromadu příruček a přijede nám vykecat díru do hlavy." Frekventanti vůdcovských zkoušek si musí stáhnout stezku kurzu Netopýr a splnit veškeré její úkoly, zkouška probíhá podobně jako u Netopýra v diskusi nad nabytými zkušenostmi a poznatky.

Autor: Čert  •  Vydáno: 17.2.2013 18:34  •  Přečteno: 1831x