Menu

Podle akcí

Kategorie: Novinky, Víkendové zkoušky

Vyhlášení víkendových zkoušek 2014

Vyhlašujeme víkendové vůdcovské zkoušky, které jsou určeny především těm kteří z časových důvodů nemají možnost zúčastnit se vůdcovského kurzu.

                               Junák-svaz skautů a skautek ČR,

                                Ústecký kraj  „Přemysla Oráče“

                                                  

                                      Vyhlašuje víkendovou vůdcovskou zkoušku na 14.11.-16.11.2014

                                    místo konání Varnsdorf, klubovny Střediska Lužan Varnsdorf

 

Termín odevzdání závazných přihlášek do 12.10.2014 s kopií čekatelského dekretu a potvrzení o zdravotnickém kurzu (zdravotník zotavovacích akcí) elektronicky na tomasherout@centrum.cz a  netopyr@premyslaorace.cz.

Společně s přihláškou zaslat na účet 257385540/0300 nevratnou zálohu účastnického poplatku 200 Kč, variabilní symbol RČ, specifický symbol 9.

Originál přihlášky včetně všech razítek a potvrzení od lékaře odevzdat při prezenci u zkoušky, případně zaslat na adresu:

Jiřina Bejrová, Luční 307/2, 408 01 Rumburk.

Součástí VZ je splnění stezky VLK Netopýr (Stezka VLK 2012-víkendová VZ  – Materiály - Víkendové vůdcovské zkoušky - Stezka-VLK_2012-vikendova_vz.pdf), kde je upřesněno, co si máte připravit doma a přinést na zkoušku, co můžete splnit sami ve svém oddíle a  potvrdí to vůdce , či co proběhne až o zkouškovém víkendu.  Zároveň je nutné prostudovat publikaci k VZ – vše také na netopýřím webu.

Přihlášky, obsah nové VZ (souhrn všech ověřovaných kompetencí) najdete také na netopyr.premyslaorace.cz případně na skautské křižovatce.

Počet míst je omezen na 15 frekventantů.

Písemná vůdcovská práce je nahrazena zpracováním projektu víkendové akce, úvahami nad skautskou ideou a metodickou přípravou aktivit na vdaná témata-viz body stezky.

Zpracované body označené jako úkoly (ú, ú-z) mimo prezentace o sobě a prezentace oddílu zaslat elektronicky předem do 1.11.2014 na netopyr@premyslaorace.cz

Cena za víkend (ubytování+stravování) bude do 400 Kč, doplatek platit hotově při prezenci.

Program víkendové VZ:

 

pátek

sobota

neděle

8:00 - 9:00

 

testy (táboření a ochrana přírody;  právo, organizace, Stanovy, hospodaření, bezpečnost)

připravené aktivity frekventantů (pohybové hry)

9:00 -  11:00

blok stezky Buď připraven (zdravotnický test, resuscitace, ošetření zranění..)

individuální bloky s komisaři

11:00 - 12:00

připravené aktivity frekventantů (poznávání přírody, ekologie,  symbolika, skautská idea)

individuální bloky s komisaři

13:00 - 15:00

individuální bloky s komisaři

slavnostní vyhlášení

15:00 - 17:00

individuální bloky s komisaři

 

17:00 - 19:00

zahájení-prezence

modelové situace z oblasti pedagogiky a psychologie, ukázka sociálních vazeb v oddíle

20:00  -22:00

představení frekventantů (bod stezky)

prezentace oddílů, rétorika

 

Jiřina Bejrová – Kate (předseda zkoušek).

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.